Musica Divina nie jest kolejnym festiwalem muzyki dawnej na mapie Europy. Jest wydarzeniem, które stara się stworzyć przestrzeń dla emocjonalnego i intelektualnego doświadczenia w muzyce. Wprawdzie w programach koncertów odnaleźć można przede wszystkim sporo dawnej muzyki sakralnej (rozpiętej między średniowieczem a barokiem), jednak zupełnie nie chodzi w nich o quasi-archeologiczne odkrywanie muzycznych „wykopalisk”.

Tworzymy raczej przestrzeń spotkania, w której wokół pasji do muzyki wyrosłej z chrześcijańskiego korzenia i liturgicznej tradycji Kościoła Wschodu i Zachodu, gromadzą się artyści i słuchacze o różnej wrażliwości, przekonaniach i motywacjach. To, co ich łączy to nie tylko pasja, ale także przekonanie o ponadczasowej wartości sztuki i kluczowej roli, jaką pełni ona w życiu człowieka.

czytaj dalej

Musica Divina w sklepie Zachwyceni.online

Wyjątkowe drobiazgi

zobacz wszystkie