Festiwal został objęty patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018


Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa


Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Partnerzy strategiczni


Partnerzy

Patroni medialni