Miejse


Bazylika św. Franciszka z Asyżu


plac Wszystkich Świętych 5
Kraków


Data


8 sierpnia, 2018 18:00


Msza inauguracyjna


Festiwal Musica Divina chcemy rozpocząć od wspólnej modlitwy, dlatego zainaugurujemy go mszą świętą. W czasie celebracji, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod kierownictwem Sławomira Witkowskiego wykona Mszę ku czci św. Dominika z Graduału ss. Klarysek z Krakowa (ms. 205, 1260 r.) oraz trzygłosową Mszę z Tuluzy (ms. 94, XIV w.).