Miejsce koncertu


Bazylika św. Franciszka z Asyżu


plac Wszystkich Świętych 5
Kraków


Data koncertu


13 sierpnia, 2018 20:30


wstęp wolny

A Ladymass


Trio Mediaeval zestawia muzykę średniowiecza i współczesności: w repertuarze koncertu znalazły się utwory XIII i XIV-wieczne z Worcester i West Country w Anglii oraz kompozycje napisane specjalnie dla zespołu. Połączenie utworów polifonicznych i śpiewów monodycznych skutkuje różnorodnością brzmienia i kontrastami strukturalnymi.

Program nosi tytuł Ladymass – i ma formę mszy wotywnej o Maryi Dziewicy. Anglia była tak oddana Matce Bożej, że w średniowieczu była nazywana Ogrodem Maryi, a oddanie to w Worcester było szczególnie silne odkąd poświęcono katedrę Jej imieniu.