Miejsce koncertu


Bazylika św. Michała Archanioła i Stanisława


ul. Skałeczna 1, Kraków

Data koncertu


13 sierpnia 2019, 20:00


WSTĘP WOLNY

Lekcje Starego Przymierza


Podczas koncertu usłyszymy muzykę XVII i XVIII-wiecznej Francji, z której zespół Ensemble Barocum starannie dobiera kantaty na sopran, skrzypce i basso continuo. Większość utworów tego rodzaju była osnuta wokół tematyki mitologicznej, tymczasem artyści eksplorowali ten bogaty dorobek w poszukiwaniu wątków starotestamentowych. Zabrzmią intrygująco opracowane Psalmy René Drouard de Bousseta oraz Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville’a oraz pełna frapujących retorycznych chwytów kantata Sebastiena de Brossarda, Judith ou la mort d’Holoferne opowiadająca niemal sensacyjne dzieje Judyty, która w trakcie najazdu wojsk asyryjskich na Izrael podstępnie przedostaje się do namiotu Holofernesa i ucina mu głowę, ratując w ten sposób oblężone miasto. W programie na wyróżnienie zasługuje także jedyna kobieta-kompozytor Élisabeth Jacquet de La Guerre, pierwsza w dziejach Francji autorka opery. Zespół zagra jedną z najciekawszych kantat kompozytorki, Przejście przez Morze Czerwone. Program koncertu dopełniają utwory instrumentalne – preludia na gambę pana Du Buisson, pochodzące z tzw. Manuskryptu Krakowskiego (poł. XVII w.) oraz sonata skrzypcowa.