Miejsce koncertu


Bazylika Wniebowzięcia NMP


plac Mariacki 5, Kraków

Data koncertu


14 sierpnia 2019, 20:30


WSTĘP WOLNY

Angels and people


Zespół zaprezentuje różnorodny repertuar ukazujący bogactwo staroruskiej tradycji śpiewu sakralnego. Na koncert złoży się kilka grup utworów odmiennych gatunkowo i stylistycznie takich jak: staroruskie liturgiczne pieśni cerkiewne, które powstawały na przestrzeni od XV do XVIII wieku; znamiennyj, diemiestwiennyj raspiew, śpiewy staroobrzędowe, dawna klasztorna wielogłosowość, pieśni religijne (duchownyje stichi): czyli pozaliturgiczne pieśni o treści religijnej, wyrażające głęboką ideę i sens prawosławnej wizji świata muzyki sakralnej, obecnej w różnych warstwach społecznych i kontekstach religijnych; pieśni wędrownych lirników, a także muzyka współczesna tworzona specjalnie dla zespołu Sirin.