Warsztaty wokalne


Musica Divina to nie tylko seria koncertów i wydarzeń towarzyszących, ale także czas doskonalenia praktycznych umiejętności wokalnych pod okiem wybitnych artystów. Tegoroczne zajęcia w dwóch osobnych grupach poprowadzą Anna Maria Friman i Anita Pyrek-Nąckiewicz (śpiew wielogłosowy) oraz Andriej Kotov (śpiew wschodni).

Zapisz się na warsztaty

Kto może wziąć udział?

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich chętnych wokalistów, którzy czują się zdolni do intensywnej pracy nad wymagającym, niecodziennym repertuarem.

Na zajęcia z Anną Marią Friman (Trio Mediaeval, Alternative History Quartet) i Anitą Pyrek-Nąckiewicz zapraszamy szczególnie tych, którzy najlepiej czują się w muzyce chóralnej, czterogłosowej i chcą pracować pod okiem wybitnej Prowadzącej nad współczesnym, sakralnym repertuarem. W programie znajdą się kompozycje Andrew Smitha, Ivana Moodiego, Gavina Bryarsa i innych. Anna Maria Friman odpowiadać będzie w głównej mierze za kwestie interpretacji i brzmienia, natomiast Anita Pyrek-Nąckiewicz za prowadzenie zespołu, dyrygowanie.

Na zajęcia z Andriejem Kotovem (Sirin) zapraszamy miłośników tradycyjnego śpiewu wschodniego: muzyki cerkiewnej, staroruskiej, śpiewu znamiennego (jednogłosowego), wczesnej wschodniej polifonii. Zajęcia z kierownikiem zespołu Sirin będą okazją do spotkania z kulturą prawosławnej Rosji i śpiewem tradycyjnym na bardzo wysokim poziomie wykonawczym.


Co obejmuje cena warsztatów?

Uczestnictwo w całych warsztatach dla jednej osoby kosztuje 300 zł (przy wyborze dwóch grup 500 zł za dwie). Cena obejmuje lekcje wokalne oraz materiały pomocnicze.

Kiedy odbędą się warsztaty? Jak będzie wyglądał mój dzień?

Zajęcia będą się odbywać w następujących terminach:

Warsztaty z Anną Marią Friman i Anitą Pyrek-Nąckiewicz: 7-11 sierpnia (ok. 6 godzin dziennie)

Warsztaty z Andriejem Kotovem: 11-14 sierpnia (ok. 6 godzin dziennie)

W dniu festiwalowym nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę: codziennie będziemy uczestniczyć w festiwalowych Mszach Świętych:

6 sierpnia

7 sierpnia

8 sierpnia

9 sierpnia

10 sierpnia

12 sierpnia

13 sierpnia

11 sierpnia

14 sierpnia

18:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

9:30

18:30

msza święta inauguracyjna w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msza święta w Bazylice oo. Franciszkanów

msza święta w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Bazylice Mariackiej.

6 sierpnia 18:00 – msza święta inauguracyjna w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu

7 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

8 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

9 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

10 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

12 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

13 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

11 sierpnia 9:30 – msza święta w Bazylice oo. Franciszkanów

14 sierpnia 18:30 – msza święta w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Bazylice Mariackiej.

Msza święta będzie otwarta dla wszystkich festiwalowych gości i chętnych wiernych. Zachęcamy do włączania się w Liturgię Słowa i dołączanie do Służby Liturgicznej.

Czy do udziału w warsztatach wymagana jest umiejętność czytania nut głosem?

Czytanie nut głosem z pewnością pomoże i ułatwi udział w warsztatach, jednak nie jest ona konieczna w żadnej z grup.

Czy lekcje mistrzowskie będą zwieńczone koncertem?

Nie. W tym roku efekty prac w grupach mistrzowskich wykorzystamy w trakcie festiwalowych mszy świętych. Szczegóły będą ustalane na bieżąco przez Prowadzących i Celebransów.

Czy będąc uczestnikiem warsztatów wokalnych potrzebuję wejściówki na koncerty festiwalowe?

Nie. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają identyfikatory, które będą uprawniały do wcześniejszego wejścia na koncerty na takich samych zasadach jak wejściówki.

Zapraszamy!