O festiwalu


Musica Divina to wydarzenie, które stwarza prawdziwą szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest po prostu kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Wprawdzie w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi-archeologicznego studiowania muzycznych „wykopalisk”. Otwarty na wszystkich pasjonatów festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga.

Poprzez Musica Divina skracamy sztuczny, naszym zdaniem, dystans czasowy i przestrzenny między dawną muzyką sakralną a jej liturgicznym przeznaczeniem. Nie jest to zadanie proste chociażby ze względu na reformy liturgii, jakich Kościół doświadczał na przestrzeni wieków. Dlatego wytrwale szukamy takiej formuły wydarzeń, które pozwoliłyby odczytać prezentowane publiczności arcydzieła muzyki sakralnej w kontekście możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są i będą całkowicie nieodpłatne.

Repertuar każdej odsłony Festiwalu konstruowany jest w oparciu o Tradycję i różnorodność. Zależy nam na tym, aby ukazywać nieprzebrane bogactwo muzycznego skarbca chrześcijańskiego świata. Sięgamy do źródeł muzyki Kościoła: średniowiecznej monodii i polifonii renesansowej, szukamy wyjątkowych brzmień lokalnych tradycji chrześcijańskich pielęgnujących swoje dziedzictwo od pokoleń do dnia dzisiejszego, znajdujemy ich echa w utworach, które powstawały przez wieki i powstają współcześnie. Nie wskazując rozstrzygnięć, cieszymy się poszukiwaniem Piękna powstałego w służbie Temu, który jest jego początkiem i zwieńczeniem.

Od samego początku podkreślaliśmy, że Musica Divina to pod wieloma względami dzieło wspólne – by trwać i się rozwijać wymaga troski środowiska, dla którego powstało. Doświadczenie ostatnich lat organizowania Festiwalu doprowadziło nas do momentu, w którym zdecydowaliśmy się budować jego dalszą przyszłość na nowym fundamencie – regularnym wsparciu osób, którym leży na sercu przyszłość wydarzenia.

Wsparcie Patronów Musica Divina traktujemy nie tylko jako zabezpieczenie finansowe wydarzenia, ale też okazję do budowania szczególnego rodzaju relacji i wejścia w nowy, lepszy wymiar tworzenia kultury – oparty o zaangażowanie społeczne, współdecydowanie o kierunku rozwoju, odpowiedzialność i wzajemne zaufanie.