Musica Divina 2018

Musica Divina to wydarzenie, które stwarza prawdziwą szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest po prostu kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Wprawdzie w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi-archeologicznego studiowania muzycznych „wykopalisk”. Otwarty na wszystkich pasjonatów festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga.

Poprzez Musica Divina skracamy sztuczny, naszym zdaniem, dystans czasowy i przestrzenny między dawną muzyką sakralną a jej liturgicznym przeznaczeniem. Nie jest to zadanie proste chociażby ze względu na reformy liturgii, jakich Kościół doświadczał na przestrzeni wieków. Dlatego wytrwale szukamy takiej formuły wydarzeń, które pozwoliłyby odczytać prezentowane publiczności arcydzieła muzyki sakralnej w kontekście możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są i będą całkowicie nieodpłatne.

Musica Divina to kontynuacja koncepcji Festiwalu Muzyki Niezwykłej, którego bardzo udaną inaugurację w 2017 roku przygotowaliśmy z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wierzymy, że festiwal kontynuowany pod nazwą Musica Divina zostanie obdarzony równie dużym zaufaniem i życzliwością publiczności z całej Polski.

Na program Musica Divina w 2018 roku składa się sześć koncertów zestawionych w taki sposób, by w ciągu mogły wybrzmieć echa tradycji sakralnej różnych stron Europy: Wielkiej Brytanii, Francji, Korsyki, Norwegii i oczywiście Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z programem festiwalu.


Festiwal został objęty patronatemPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej