Bractwo San Clemente to męska grupa wokalna działająca w obecnej formie od 2015 roku przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Grupa wykonuje między innymi: chorał gregoriański, polskie pieśni tradycyjne, dawną polifonię, muzykę różnych tradycji lokalnych: pogranicza polsko-litewskiego, Ukrainy czy nawet Korsyki. Bractwo czerpie też obficie inspiracje duchowe z muzyki obrządku wschodniego, śpiewając muzykę bizantyjską, staroruską, gruzińską czy armeńską, zarówno monodyczną jak i wielogłosową. W swoim repertuarze posiadają także współczesne opracowania muzyczne dawnych śpiewów stworzone w stylistyce nawiązującej do dawnych form polifonicznych i idiomu muzyki sakralnej.
Członków bractwa łączy wspólna pasja, jaką jest śpiew, modlitwa, odkrywanie i przywracanie skarbów muzyki dawnej i tradycyjnej, sakralnej i liturgicznej do ich właściwej przestrzeni: liturgii, nabożeństw, nabożnych spotkań śpiewaczych. Przez muzykę pragną wysławiać Boga i pomagać również innym w przeżywaniu piękna liturgii. Występy San Clemente są nie tylko koncertami muzycznymi, lecz przede wszystkim głęboką formą modlitwy śpiewem, połączoną z przeżyciem duchowym i estetycznym.


Dzięki idei Festiwalu Społecznego, Musica Divina ma szansę stać się pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, darmowym wydarzeniem dla szerokiej publiczności, finansowanym dzięki regularnym wpłatom Darczyńców.

Dołącz do grona partonów festiwalu