Organizator


Fundacja inCanto, zgodnie ze swoją zaczerpniętą z języka włoskiego nazwą (incanto – zachwyt, oczarowanie; canto – śpiew) – powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.

Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem drogi do lepszego poznania Boga. Swoją nadrzędną misję widzimy w umożliwianiu muzycznym arcydziełom pełnienia tej ewangelizacyjnej funkcji. Dlatego na gruncie muzycznym zbliżamy sacrum do jego korzeni, nie godzimy się na traktowanie sakralnych arcydzieł tylko jako eksponatów muzealnych. Inspirujemy się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach, w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.

Musica Divina to najważniejszy, ale nie jedyny projekt Fundacji inCanto. Prowadzimy również coraz szerszą działalność wydawniczą, udostępniamy młodym kompozytorom platformę dystrybucji partytur, zapraszamy na wykłady i koncerty kameralne do naszej siedziby, a także prowadzimy mały sklep internetowy ze starannie wyselekcjonowaną ofertą.

Zachwycamy innych tym, czym sami się zachwyciliśmy.

Dyrektor artystyczny


Łukasz Serwiński – wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację festiwalu Musica Divina. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym, w którym uczestniczył w realizacji festiwali Sacrum Profanum, Opera Rara czy Misteria Paschalia. Przez pięć lat związany z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny – był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej (od drugiej do czwartej edycji). Z wykształcenia jest kulturoznawcą. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i Szkołę Kantorów.

Łukasz Serwiński – tel. 790 553 812

l.serwinski@fundacjaincanto.pl

Zespół programowy


Daniel Wierzejski – muzyk (chórzysta), muzykolog, krytyk muzyczny, webmaster. Absolwent Edukacji Muzycznej w krakowskiej Akademii Muzycznej, studiował też Teorię muzyki oraz Muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w kursach mistrzowskich u wybitnych śpiewaków: Marcela Peresa, Divny Ljubojević, Patrizii Bovi. Autor licznych recenzji, relacji koncertowych, esejów muzycznych publikowanych w polskiej prasie muzycznej, a także publikacji naukowych poświęconych muzyce polskich kompozytorów XX wieku. Od kilku lat swoje zainteresowania badawcze skierował w stronę muzyki sakralnej, w szczególności liturgicznej (zarówno chorału gregoriańskiego, dawnej polifonii, jak i dawnych pieśni religijnych).

Daniel Wierzejski – tel. 799 824 256

d.wierzejski@fundacjaincanto.pl

Agnieszka Kosecka-Wierzejska – zainteresowana jest głównie sakralną muzyką wokalną od chorału i pieśni tradycyjnej po polifonię chóralną. Od lat związana z dominikańskim środowiskiem muzycznym. Współpracuje z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, angażując się głównie w projekty muzyczne, przede wszystkim w organizację Warsztatów Muzyki Niezwykłej od ich pierwszej edycji. Współtworzyła również pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Obecnie na stałe śpiewa w kameralnych zespołach Lege Artis i Sancta Trinitas. Uczestniczyła w licznych projektach i warsztatach chóralnych. Jako muzyk gościnny wielokrotnie współpracowała z zaprzyjaźnionymi krakowskimi chórami. Brała udział w nagraniach płyt Lege Artis i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Koordynator projektu


Marta Serwińska – kierownik projektów związanych z kulturą, nowymi technologiami oraz mediami. Współorganizowała Festiwal i Warsztaty Muzyki Niezwykłej odpowiadając m.in. za przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji publicznych. W projekcie Musica Divina odpowiada m.in. za współpracę z partnerami oraz darczyńcami.

Koordynator pracy wolontariuszy

Anna Krzemińska – Pasjonatka śpiewu wielogłosowego. Chórzystka – amatorka. W sposób twórczy i otwarty angażuje się w projekty związane z muzyką liturgiczną. W 2017 roku jako wolontariusz wspomagała zespół organizacyjny Festiwalu Muzyki Niezwykłej.

Od czasów studenckich związana z krakowskimi instytucjami kultury, w których zdobywała doświadczenie w zakresie promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych (Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Od 4 lat pracuje na stanowisku Specjalisty ds. promocji w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta, gdzie z pasją i zaangażowaniem działa wielozadaniowo w obszarze upowszechniania kultury i animacji społeczności lokalnej, m.in. poprzez organizację cyklów koncertowych Nowa Huta. Dlaczego Nie?! oraz Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich.