Organizator


Fundacja inCanto, zgodnie ze swoją zaczerpniętą z języka włoskiego nazwą (incanto – zachwyt, oczarowanie; canto – śpiew) – powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.

Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem drogi do lepszego poznania Boga. Swoją nadrzędną misję widzimy w umożliwianiu muzycznym arcydziełom pełnienia tej ewangelizacyjnej funkcji. Dlatego na gruncie muzycznym zbliżamy sacrum do jego korzeni, nie godzimy się na traktowanie sakralnych arcydzieł tylko jako eksponatów muzealnych. Inspirujemy się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach, w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.

Musica Divina to najważniejszy, ale nie jedyny projekt Fundacji inCanto. W październiku 2021 roku odbędzie się pierwsza edycja nowego festiwalu – Rezonanse, który organizujemy w drewnianych świątyniach leżących na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzimy również coraz szerszą działalność wydawniczą, udostępniamy młodym kompozytorom platformę dystrybucji partytur, zapraszamy na wykłady i koncerty kameralne do naszej siedziby, a także prowadzimy sklep internetowy zachwyceni.online ze starannie wyselekcjonowaną ofertą, zawierającą unikalne produkty wydane nakładem Fundacji lub sprowadzone specjalnie dla naszych klientów.

Zachwycamy innych tym, czym sami się zachwyciliśmy.

Dyrektor artystyczny


Łukasz Serwiński – wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację festiwalu Musica Divina oraz nowy projekt Fundacji inCanto – festiwal Rezonanse. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej), a przede wszystkim w długoletnich relacjach z wieloma artystami, muzykami i organizatorami życia kulturalnego z całej Europy. Odpowiada za produkcję nagrań płytowych i artystyczną koncepcję wydawnictw Fundacji. W swojej pracy łączy pasję do muzyki dawnej i sakralnej z zacięciem do pięknego designu – uwielbia projektować wysmakowane wydawnictwa. Wierzy, że w życiu kulturalnym najbardziej liczą się ludzie, relacje, idea i zaangażowanie społeczne, a doświadczenie piękna uważa za jedną z podstawowych wartości w życiu.
Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i dominikańską Szkołę Kantorów.

Łukasz Serwiński – tel. 790 553 812

l.serwinski@fundacjaincanto.pl

Zespół programowy


Daniel Wierzejski – muzyk (chórzysta), muzykolog, krytyk muzyczny, webmaster. Absolwent Edukacji Muzycznej w krakowskiej Akademii Muzycznej, studiował też Teorię muzyki oraz Muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w kursach mistrzowskich u wybitnych śpiewaków: Marcela Peresa, Divny Ljubojević, Patrizii Bovi. Autor licznych recenzji, relacji koncertowych, esejów muzycznych publikowanych w polskiej prasie muzycznej, a także publikacji naukowych poświęconych muzyce polskich kompozytorów XX wieku. Od kilku lat swoje zainteresowania badawcze skierował w stronę muzyki sakralnej, w szczególności liturgicznej (zarówno chorału gregoriańskiego, dawnej polifonii, jak i dawnych pieśni religijnych).

Daniel Wierzejski – tel. 799 824 256

d.wierzejski@fundacjaincanto.pl

Agnieszka Kosecka-Wierzejska – zainteresowana jest głównie sakralną muzyką wokalną od chorału i pieśni tradycyjnej po polifonię chóralną. Od lat związana z dominikańskim środowiskiem muzycznym. Współpracuje z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, angażując się głównie w projekty muzyczne, przede wszystkim w organizację Warsztatów Muzyki Niezwykłej od ich pierwszej edycji. Współtworzyła również pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Obecnie na stałe śpiewa w kameralnych zespołach Lege Artis i Sancta Trinitas. Uczestniczyła w licznych projektach i warsztatach chóralnych. Jako muzyk gościnny wielokrotnie współpracowała z zaprzyjaźnionymi krakowskimi chórami. Brała udział w nagraniach płyt Lege Artis i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Koordynator projektu


Marta Serwińska – kierownik projektów związanych z kulturą, nowymi technologiami oraz mediami. Współorganizowała Festiwal i Warsztaty Muzyki Niezwykłej odpowiadając m.in. za przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji publicznych. W projekcie Musica Divina odpowiada m.in. za współpracę z partnerami oraz darczyńcami.

Koordynator promocji

Justyna Poprawska – czuwa, aby wieść o festiwalu niosła się szeroko i troszczy się o relacje z Darczyńcami i Patronami festiwalu. Absolwentka wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Z Fundacją in Canto związana od 2020 roku.

Koordynator pracy wolontariuszy

Krzysztof Piotrowski – odpowiedzialny za koordynację działań związanych z wolontariuszami. Zainteresował się muzyką dawną dzięki festiwalowi, który w ostatnich latach gości w Bieczu, jego rodzinnym mieście. To zamiłowanie udało się przekuć w skuteczną współpracę z Fundacją inCanto w ramach festiwalu Musica Divina, przy którym jest obecny od pierwszej edycji.

Manager sklepu festiwalowego

Anna Janeczko – podczas festiwalu zajmuje się koordynacją sprzedaży oraz wspiera zespół w sprawach organizacyjnych. Z Fundacją inCanto związana od 2018 r. Absolwentka Kulturoznawstwa ze specjalnościami w zakresie: mediów, zarządzania kulturą i public relations oraz komunikacji międzykulturowej.