Organizator


Główną przestrzenią działalności Fundacji inCanto jest muzyka – szczególnie dawna i współczesna muzyka sakralna. Interesuje nas poszukiwanie i stwarzanie warunków doświadczania sacrum w sztuce.

Wspólnym mianownikiem, którego niestrudzenie chcemy poszukiwać w naszych projektach jest definicja piękna, które, jak wierzymy, jest wartością obiektywną, stopniowalną i możliwą do rozumowego rozpoznania. W doświadczaniu piękna najbardziej interesuje nas fenomen zachwytu – jako emocjonalnego poruszenia, które ma potencjał wywołania trwałej przemiany wewnętrznej. Sama nazwa Fundacji (incanto –zachwyt, oczarowanie, canto – śpiew), odnosi się do tego mechanizmu, a jego konkretnym tworzywem jest dla nas muzyka.
Naszą pasją jest muzyczna spuścizna europejskiego chrześcijaństwa – chcemy ją upowszechniać, a często nawet wydobywać z niebytu. Jako katolicy, dostrzegamy w tych działaniach wyraz naszej odpowiedzialności za Kościół, jednak swoje projekty adresujemy nie tylko do wierzących, ale do wszystkich, którym bliska jest troska o sztukę wysoką i którzy dostrzegają jej istotną rolę w życiu człowieka. Ważnym wyznacznikiem formuły organizowanych przez nas wydarzeń jest chrześcijańska Tradycja – rozumiana jako zbiór prawd wiary, rytuałów oraz materialne dziedzictwo sztuki sakralnej. Staramy się o niej opowiadać w sposób kompetentny i krytyczny, postrzegając ją jako przestrzeń domagającą się nieustannego ożywiania i ponownego odczytywania.

Musica Divina to najważniejszy, ale nie jedyny projekt Fundacji inCanto. W październiku 2021 roku ruszyliśmy z kolejnym festiwalowym projektem – Rezonanse, który organizujemy w drewnianych świątyniach leżących na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Rozwijamy również działalność wydawniczą, której efekty zajmują coraz więcej wirtualnych półek w naszym sklepie internetowym zachwyceni.online, gdzie są dostępne starannie wyselekcjonowane płyty, książki i inne unikatowe produkty. Mamy na swoim koncie także kameralne spotkania, wykłady, koncerty, dzięki którym udało nam się zbudować wokół Fundacji środowisko pełnych zachwytu pasjonatów Piękna.

Dyrektor artystyczny


Łukasz Serwiński – wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację festiwalu Musica Divina oraz nowy projekt Fundacji inCanto – festiwal Rezonanse. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej), a przede wszystkim w długoletnich relacjach z wieloma artystami, muzykami i organizatorami życia kulturalnego z całej Europy. Odpowiada za produkcję nagrań płytowych i artystyczną koncepcję wydawnictw Fundacji. W swojej pracy łączy pasję do muzyki dawnej i sakralnej z zacięciem do pięknego designu – uwielbia projektować wysmakowane wydawnictwa. Wierzy, że w życiu kulturalnym najbardziej liczą się ludzie, relacje, idea i zaangażowanie społeczne, a doświadczenie piękna uważa za jedną z podstawowych wartości w życiu.
Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i dominikańską Szkołę Kantorów.

Łukasz Serwiński – tel. 790 553 812

l.serwinski@fundacjaincanto.pl

Zespół programowy


Daniel Wierzejski – muzyk (chórzysta), muzykolog, krytyk muzyczny, webmaster. Absolwent Edukacji Muzycznej w krakowskiej Akademii Muzycznej, studiował też Teorię muzyki oraz Muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w kursach mistrzowskich u wybitnych śpiewaków: Marcela Peresa, Divny Ljubojević, Patrizii Bovi. Autor licznych recenzji, relacji koncertowych, esejów muzycznych publikowanych w polskiej prasie muzycznej, a także publikacji naukowych poświęconych muzyce polskich kompozytorów XX wieku. Od kilku lat swoje zainteresowania badawcze skierował w stronę muzyki sakralnej, w szczególności liturgicznej (zarówno chorału gregoriańskiego, dawnej polifonii, jak i dawnych pieśni religijnych).

Daniel Wierzejski – tel. 799 824 256

d.wierzejski@fundacjaincanto.pl

Agnieszka Kosecka-Wierzejska – zainteresowana jest głównie sakralną muzyką wokalną od chorału i pieśni tradycyjnej po polifonię chóralną. Przez lata współpracowała z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, angażując się głównie w projekty muzyczne, przede wszystkim w organizację Warsztatów Muzyki Niezwykłej od ich pierwszej edycji. Współtworzyła również pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Przy Musica Divina odpowiedzialna za przygotowanie i redakcję tekstów merytorycznych oraz design i obsługę strony internetowej. Wspiera zespół w działaniach organizacyjnych.

Koordynator projektu


Marta Serwińska – kierownik projektów związanych z kulturą, nowymi technologiami oraz mediami. Współorganizowała Festiwal i Warsztaty Muzyki Niezwykłej odpowiadając m.in. za przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji publicznych. W projekcie Musica Divina odpowiada m.in. za współpracę z partnerami oraz darczyńcami.

Koordynator promocji

Justyna Stolarska – czuwa, aby wieść o festiwalu niosła się szeroko i troszczy się o relacje z Darczyńcami i Patronami festiwalu. Absolwentka wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Z Fundacją in Canto związana od 2020 roku.

Koordynator pracy wolontariuszy

Krzysztof Piotrowski – odpowiedzialny za koordynację działań związanych z wolontariuszami. Zainteresował się muzyką dawną dzięki festiwalowi, który w ostatnich latach gości w Bieczu, jego rodzinnym mieście. To zamiłowanie udało się przekuć w skuteczną współpracę z Fundacją inCanto w ramach festiwalu Musica Divina, przy którym jest obecny od pierwszej edycji.

Manager sklepu festiwalowego

Jadwiga Rey – manager sklepu Zachwyceni.online. Podczas festiwalu Musica Divina odpowiada za koordynację sprzedaży na stoisku festiwalowym, kontakt z klientami i wspiera zespół w działaniach organizacyjnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym. Na co dzień pracuje jako nauczyciel gry na skrzypcach oraz prowadzi aktywną działalność artystyczną. Z Fundacją inCanto związana od 2022 roku.