Festiwal został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje


Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa


Partnerzy strategiczni