3/08

Sollazzo Ensemble

Kolebka Josquina: muzyka burgundzka w czasach młodości Josquina des Préz


4/08

Uzorika

Ukryta od wieków – śpiew liturgiczny i poetycki dawnej Rusi


5/08

Armonía Concertada

W boskiej komnacie: Josquin w tabulaturach, na głosy i instrument


6/08

Anna Maria Friman & Helena Ek

z udziałem zespołu festiwalowego

Ave Maris Stella – średniowieczna i współczesna droga do polifonii


7/08

The Gesualdo Six

Josquin w Europie. Odkrywanie powiązań między polską i europejską muzyką dawną