Ibi barbare gentes
omnium mundi climatum
catervatim occurrunt,
munera laudis
Domino deferentes,
Alleluia!

Obce narody spieszą tam
z całego świata,
przynosząc ze sobą
dary uwielbienia
dla Pana.
Alleluja!

Od IX w. św. Jakub Większy Apostoł był otoczony czcią wiernych kościoła zachodniego, którzy z wielką żarliwością modlili się za jego wstawiennictwem. Także dzisiaj, ludzie z całej Europy pielgrzymują Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba, prowadzącą do Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie znajduje się grób świętego i największe poświęcone mu sanktuarium. Przez wieki ważnym elementem kultu św. Jakuba była muzyka, zarówno liturgiczna, jak i ta, która towarzyszyła pielgrzymom podczas drogi.
Z czasem repertuar ten popadł w zapomnienie, aż do 1998 roku, kiedy Marcel Pérès z zespołem rozpoczął szeroki program związanych z nim badań, publikacji i rozpowszechniania, mający na celu powszechne zwiększenie wiedzy na temat muzyki XII wieku, czyli okresu rozkwitu kultu świętego Apostoła.
Pochodzenie i charakter pobożności związanej ze św. Jakubem opisane są w XII-wiecznym rękopisie należącym do katedry w Santiago de Compostela, tzw. Codex Calixtinus. Kodeks jest w istocie kompilacją pięciu ksiąg, a jego nazwa pochodzi od imienia papieża Kaliksta II (1119-1124), któremu przypisuje się skład hagiograficznej części zbioru. Dzieło to powstało prawdopodobnie w Vézelay w połowie XII w. i zostało przekazane Santiago de Compostela.
Muzyka Codex Calixtinus jest kompilacją różnorodnych utworów powstałych w ważnych miejscach na szlaku pielgrzymkowym. Reprezentuje bogactwo stylów muzycznych panujących wówczas w tych częściach Europy. Utwory polifoniczne są bardzo zbliżone stylistycznie do repertuarów organum z Akwitanii i Paryża, znanych nam głównie ze źródeł XIII-wiecznych.
Dzisiejszy koncert jest rekonstrukcją drugich Nieszporów święta św. Jakuba. Stanowi on pierwszy krok w długofalowej współpracy Ensemble Organum i Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis wokół praktyki wykonawczej Codex Calixtinus.
Marcel Pérès

Program:

Ad superni regis decus

Antiphona
Inmisit inquit Herodes
Psalmus
Dixit Dominus

Antiphona
His qui obtullerat
Psalmus
Laudate pueri Dominum

Antiphona
Ducti sunt inquit
Psalmus
Credidi propter quod

Antiphona
Cum ducerentur in via
Psalmus
In convertendo Dominus

Antiphona
At Jacobus parumpter
Psalmus
Domine probasti me

Conductus
Vox nostra resonet

Capitulum

Reponsorium in organo
O Adiutor omnium seculorum

Conductus
Ad honorem Regi summi

Hymnus
Felix per omnes dei plebs

Versiculus in organo
Ora pro nobis Beate Jacobe

Conductus
Nostra phalens plaudat leta

Antiphona
Honorabilem eximii patroni nostri
Magnificat

Benedicamus Domino

Hymnus
Dum Pater Familias


Dzięki idei Festiwalu Społecznego, Musica Divina ma szansę stać się pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, darmowym wydarzeniem dla szerokiej publiczności, finansowanym dzięki regularnym wpłatom Darczyńców.

Dołącz do grona partonów festiwalu