Miejsce koncertu


Bazylika Bożego Ciała


ul. Bożego Ciała 26, Kraków

Data koncertu


2 października 2020, 20:00


wstęp wolny

Grands Offertoires Grégoriens. Śpiew psalmów w technice ornamentacyjnej z pierwszych rękopisów średniowiecznych (X w.)


Chorał gregoriański z pewnością znajduje swój najpełniejszy wyraz w antyfonie na ofiarowanie. W trakcie liturgii mszalnej, podczas procesji z darami kantorzy umożliwiali zgromadzeniu medytację nad psalmami, w których mieli połączyć talent i doświadczenie duchowe. W czasie tych muzycznych medytacji, psalmy są cierpliwie rozważane, aż zostanie wydobyta cała ich substancja. Wystudiowana kompozycja kryje w sobie skarby inwencji i świadczy o doskonałości, jaką śpiew liturgiczny był w stanie osiągnąć w średniowieczu. A jeśli geniusz jest obecny w każdej nucie, smak, jaki te melodie pozostawiają w duszy, wymyka się próbom analizy i staje się wyjątkowym doświadczeniem.