Warsztaty wokalne


Musica Divina to nie tylko seria koncertów i wydarzeń towarzyszących, ale także czas doskonalenia praktycznych umiejętności wokalnych pod okiem wybitnych artystów. Tegoroczne zajęcia odbędą się w dwóch osobnych tematycznych grupach: chorał gregoriański i śpiew cerkiewny prowadzonych przez Damiena Poisblauda i Varvarę Kotovą. Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

I ścieżka: 1-4 października 2020 – zajęcia z Damienem Poisblaudem
II ścieżka: 4-7 października 2020 – zajęcia z Varvarą Kotovą

Uczestnictwo w jednej ścieżce warsztatowej dla jednej osoby kosztuje 350 zł (przy wyborze dwóch grup można zaoszczędzić 100 zł. Cena wynosi 600 zł za obydwa kursy).

Zapisz się na warsztaty

CHORAŁ GREGORIAŃSKI - warsztaty z Damienem Poisblaudem(1 -4 października 2020)


Chorał gregoriański to święty śpiew Kościoła, który stanowi pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem. Głęboko zanurzony w cielesności, pomimo swej różnorodności odkrywa przed nami uniwersalną antropologię. Zaledwie kilka wieków wystarczyło, aby znacząco zmienić sposób śpiewania na Zachodzie. Zapomniano o praktykach wokalnych przez stulecia przekazywanych ustnie. Niewielu dzisiejszych śpiewaków zna na przykład techniki zdobnicze lub interwały nierównomiernie temperowane, które stanowią istotę repertuaru tradycyjnych śpiewów modalnych. Wprawdzie niektóre prace współczesnych badaczy ujawniły braki w estetyce chorału gregoriańskiego wynikające z XIX wiecznej reformy, nie udało się im jednak w pełni przywrócić żywotności, naturalności i autentyzmu tradycyjnych praktyk śpiewaczych. Pierwsze średniowieczne manuskrypty pozwalają ustalić, że ówczesne pieśni wymagały niemałego kunsztu wokalnego, często były okraszone ozdobnikami i co charakterystyczne, zawsze bardzo ściśle nawiązywały do tekstów, co prawie całkowicie zanikło w najsłynniejszych wykonaniach klasycznych.

Warsztaty prowadzone przez Damiena Poisblauda w ramach festiwalu Musica Divina mają na celu przybliżenie uczestnikom konkretnego, namacalnego doświadczenia sztuki średniowiecznych kantorów. Poprzez naukę repertuaru gregoriańskiego, uczestnicy odkryją żywe wykonawstwo praktykowane jeszcze w tradycji ustnej dawnych wieków, jakiego ślady objawiają nam pierwsze źródła rękopiśmiennicze.

Warsztaty przeznaczone są dla osób mających już pewne doświadczenie w śpiewie monodycznym, szczególnie chorałowym. Obejmują następujące zagadnienia:

– naukę odpowiedniej techniki wokalnej, w tym doskonalenie intonacji
– teorię muzyki – tonacje, skale, notację neumatyczną
– czytanie tekstów łacińskich z ich prozodycznym rytmem.

Śpiew modalny unisono wymaga wysokiego poziomu wykonawstwa: każda nieścisłość w intonacji lub w ozdobniku może negatywnie wpłynąć na spójność utworu.

Ważna uwaga: Jeśli warsztatom towarzyszy indywidualna praca między zajęciami, można doświadczyć prawdziwej praktyki żywego śpiewu gregoriańskiego. Dlatego bardzo prosimy uczestników o gotowość również do pracy własnej.

Damien Poisblaud

Studiował teologię i filozofię, już od dawna interesując się odnowieniem tradycji chorału gregoriańskiego i pragnąc przywrócić autentyczne praktyki śpiewacze poprzez studiowanie średniowiecznych manuskryptów zachodu. Przez wiele lat śpiewał w zespole wokalnym Organum. Dzięki szerokiej działalności koncertowej, konferencyjnej i edukacyjnej został uznany za jednego z najlepszych obecnie specjalistów z dziedziny chorału gregoriańskiego. W 2000 roku ze swoim zespołem Les Paraphonistes poprowadził duży międzynarodowy projekt Codex Calixtinus, w którym wzięło udział 9 miast uznanych za europejskie stolice kultury. W 2008 roku założył zespół Les Chantres de Thoronet, z którym dokonał wielu nagrań oraz stworzył festiwal poświęcony chorałowi. Od 2013 roku wraz z Jacques Viretem naucza na Uniwersytecie w Strasburgu (GREAM). Od 2016 roku organizuje regularne warsztaty chorału gregoriańskiego we współpracy z Gisele Clement. W tym samym roku założył przy Uniwersytecie Paula Valery’ego Montpellier 3 wydział muzykologii.

[tłum. Małgorzata Aleksandra Gądek]


ŚPIEW CERKIEWNY - warsztaty z Varvarą Kotovą(4 -7 października 2020)


Śpiew cerkiewny to bardzo ogólne i szerokie pojęcie mieszczące w sobie mozaikę wielu śpiewaczych tradycji chrześcijańskiego Wschodu. Głównie ze względu na szczególną emocjonalność i dramaturgię pociąga i fascynuje także Kościół Zachodni, który przy pełnym szacunku dla własnej tradycji czerpie duchowy i estetyczny pożytek z oddychania wschodnią duchowością. Obok ikony, najbardziej sugestywnym jej wyrazem jest śpiew.

Tajemnica mistrzowskiego wykonawstwa muzyki cerkiewnej wyrasta bez wątpienia z rodzimych predyspozycji śpiewaków i z konieczności radzenia sobie bez instrumentów, które z różnych powodów były zakazane w cerkwi. Stąd np. charakterystyczna partia „cerkiewnego basu”, którą w zachodniej muzyce przejmowały instrumenty.

Bogactwo tradycji śpiewaczej dawnego Wschodu będzie przedmiotem warsztatów z Varvarą Kotovą – córką Andrieja Kotova, założyciela rosyjskiego legendarnego zespołu Sirin, który gościł na Musica Divina w 2019 roku. Z naszego spotkania zrodził się pomysł kontynuowania współpracy, tym razem pod okiem Varvary – doświadczonej śpiewaczki, założycielki zespołu Uzorika.

Słowo „improwizacja” wielu osobom kojarzy się głównie z jazzem, jednakże tradycyjne śpiewy rosyjskie są również w dużej mierze oparte na zasadach improwizacji modalnej. Ludowe pieśni to tętniąca życiem, poruszająca, pełna energii muzyczna tkanina, której wykonanie zmienia się wraz z interpretacją artysty. W rosyjskiej kulturze wokalnej improwizacja modalna jest podstawą, na której opierają się śpiewy tradycyjne.

Podczas warsztatów będziemy pracować nad dźwiękiem, rytmem, wykonywać ćwiczenia wokalne oraz zgłębiać bezpośrednio muzyczny materiał południowych i południowo zachodnich regionów Rosji. Nie będziemy jedynie ćwiczyć ale również przekomponowywać polifoniczne pieśni ludowe. Warsztaty nie wymagają znajomości nut, nie są więc zarezerwowane jedynie dla profesjonalistów. Uczestnicy muszą posiadać jedynie doświadczenie wokalne i zdolność nauki ze słuchu wyjaśnia prowadząca.

Varvara Kotova

Zajmuje się wykonawstwem muzyki dawnej oraz folkloru. Od 2002 roku występuje jako solistka w zespole Sirin, specjalizującym się w rosyjskiej muzyce sakralnej. Współpracuje z wieloma teatrami w Moskwie, prowadzi również żeński zespół wokalny wykonujący muzykę dawną – Uzorika, ludowy zespół Gorozhane oraz jazzowo-folkowy projekt Varevo. W wykonywany repertuar oprócz rosyjskich śpiewów liturgicznych wchodzą często angielskie i francuskie kompozycje renesansowe oraz utwory średniowieczne (we współpracy z zespołem Labirynthus). Varvara pracuje z wieloma współczesnymi kompozytorami takimi jak: Alexander Manotskov, Andrey Doynikov, Alex Rostotsky. Zajmuje się również działalnością edukacyjną ucząc i prowadząc warsztaty mistrzowskie w Rosji i Europie (m.in. na Litwie i w Finlandii, a teraz, dzięki współpracy z Musica Divina, również w Polsce).


6 sierpnia

7 sierpnia

8 sierpnia

9 sierpnia

10 sierpnia

12 sierpnia

13 sierpnia

11 sierpnia

14 sierpnia

18:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

9:30

18:30

msza święta inauguracyjna w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

msza święta w Bazylice oo. Franciszkanów

msza święta w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Bazylice Mariackiej.

6 sierpnia 18:00 – msza święta inauguracyjna w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu

7 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

8 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

9 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

10 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

12 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

13 sierpnia 8:00 – msze święte w Kaplicy Matki Bożej w Bazylice oo. Franciszkanów

11 sierpnia 9:30 – msza święta w Bazylice oo. Franciszkanów

14 sierpnia 18:30 – msza święta w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Bazylice Mariackiej.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę informację o zasadach uczestnictwa w warsztatach?

Zasady uczestnictwa w warsztatach zostały szczegółowo opisane w regulaminie. Jego akceptacja jest warunkiem przesłania ważnego zgłoszenia na zajęcia.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Do udziału w warsztatach wokalnych zapraszamy wszystkich chętnych wokalistów, którzy czują się zdolni do intensywnej pracy nad wymagającym, niecodziennym repertuarem.

Co obejmuje cena warsztatów?

Uczestnictwo w jednej ścieżce warsztatowej dla jednej osoby kosztuje 350 zł (przy wyborze dwóch grup 600 zł za obydwa kursy). Cena obejmuje lekcje wokalne oraz materiały pomocnicze.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty?

I ścieżka: 1-4 października 2020 – zajęcia z Damienem Poisblaudem

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9:00.

II ścieżka: 4-7 października 2020 – zajęcia z Varvarą Kotovą

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9:00.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Auli św. Szymona przy Klasztorze oo. Bernardynów w Krakowie (ul. Bernardyńska 2).

klasztor Ojców Bernardynów

Jak będzie wyglądał mój dzień?

Każdy z prowadzących zrealizuje swój autorski program nauczania. Podczas pierwszych zajęć prowadzący ustalą z uczestnikami dokładne godziny zajęć i przerw oraz zakres pracy własnej. Prowadzący przewidują czas od 4 do 5 godzin dziennie na pracę wspólną.

Uczestników warsztatów zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach festiwalu Musica Divina: codzienne msze święte o godzinie 8:00 oraz wieczorne koncerty.

Czy do udziału w warsztatach wymagana jest umiejętność czytania nut głosem?

Czytanie nut głosem z pewnością ułatwi udział w zajęciach – szczególnie tych prowadzonych w ramach pierwszej ścieżki – jednakże umiejętność ta nie jest niezbędna. Bardziej liczy się doświadczenie wokalne.

Czy warsztaty wokalne będą zwieńczone koncertem?

Nie, w tym roku nie przewidujemy organizacji koncertu w wykonaniu uczestników warsztatów. Zachęcamy do włączania się w śpiew na mszach świętych.

Czy organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie dla uczestników warsztatów?

Niestety nie zapewniamy zakwaterowania ani posiłków dla uczestników warsztatów. Do dyspozycji uczestników będzie bezpłatna woda mineralna.

Czy będąc uczestnikiem warsztatów wokalnych potrzebuję wejściówki na koncerty festiwalowe?

Nie, posiadanie identyfikatora uczestnika warsztatów uprawnia do wcześniejszego wejścia do miejsc koncertów, na takich samych zasadach jak osoby posiadające wejściówki.

Formularz zapisu

Imię:

 

Nazwisko: Wybór głosu:

 

Wybór warsztatów:

  

  


 

Jakie jest Twoje doświadczenie wokalne:

 

Skąd dowiedziałeś się o warsztatach wokalnych: