Miejsce wystawy


Galeria ZNACZY SIĘ


ul. T. Kościuszki 37, Kraków

Data wystawy


9 sierpnia 2019, 19:00


WSTĘP WOLNY

Postscriptum


Wystawa sztuk wizualnych

Wspólnota Twórców Chrześcijańskich Vera Icon

Logo Vera IconPo raz pierwszy wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi Musica Divina jest wystawa sztuk wizualnych. Tegoroczny tytuł Postscriptum odnosi się do komentarzy, będących fragmentami wybranych Psalmów, które do swoich prac dopisali ich autorzy. Poszli za wzorem biblijnej postaci Dawida, który sam będąc artystą, wyśpiewywał Bogu Psalmy, komentując rzeczywistość wiary zarówno w swoim sercu jak i w życiu zewnętrznym.

Wybrane prace dowodzą, że Słowo jest wciąż żywe i rezonuje w różnych przestrzeniach. Teksty Psalmów obejmują codzienność: wyrażają zmagania, ale także uwielbienie. To opowieść o rzeczywistej kondycji człowieka, o ciągłym mocowaniu się z Tajemnicą, ale także o doświadczeniu bliskości Stwórcy.
Artysta tworząc dzieło wchodzi w dialog z Tym, który daje natchnienie. Proces twórczy jest zatem wynikiem obcowania z Bogiem. Jego owocem staje się próba wyrażenia tego misterium, do którego poprzez wystawę, zapraszamy zarówno twórców jak i odbiorców.

Plakat wystawy Postscriptum - towarzyszącej festiwalowiOrganizatorem wystawy jest Wspólnota Twórców Chrześcijańskich Vera Icon, której członkowie pochodzą ze środowisk twórczych różnych miast Polski (Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy oraz Wrocławia). Nazwa ta wyraża pragnienie wpatrywania się w jedyny Prawdziwy Obraz, jakim jest Jezus Chrystus. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka jest narzędziem, przez które możemy odkrywać Boga i doprowadzać innych do spotkania z Nim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nasza twórczość miała taki potencjał, potrzebna nam jest głęboka formacja. Dlatego też inspiruje nas myśl Papieża Benedykta XVI:

Sztuka […] zakłada przede wszystkim dar nowego spojrzenia. Warto zatem dołożyć wszelkich wysiłków, aby ponownie dotrzeć do wiary widzącej. Tam gdzie ona zaistnieje, tam i sztuka znajdzie swój właściwy wyraz.

Kurator: Wojciech Skibicki
Organizator: Magdalena Nazimek