Błąd płatności

Ustanowienie darowizny cyklicznej na festiwal Musica Divina się nie powiodło.
Prosimy, spróbuj ponownie lub ustanów polecenie stałe przelewu w swoim banku na dane:

Fundacja inCanto
pl. Gen. Sikorskiego 3/4, 31-115 Kraków
Numer konta: 14 1870 1045 2078 1071 5102 0003
Tytuł przelewu: Darowizna na festiwal Musica Divina

Z całego serca dziękujemy!